Farmacja i biotechnologiaReferencje na farmację i biotechnologięArrow International CR - zakład produkcyjny
Farmacja i biotechnologia Dostawy jednostek technologicznych dla farmacji,ze szczególnym naciskiem na wysoką jakość rozwiązań. Nasze produkty gwarantują stabilność parametrów w najbardziej wymagających technologiach stosowanych w badaniach, produkcji, kontroli i dystrybucji farmaceutyków.

Arrow International CR - zakład produkcyjny

Hradec Králové, Republika Czeska

Dostawa pomieszczeń czystych, klimatyzacji i chłodu, wentylacji, MiR, EPS, ZTI, konstrukcji ogniotrwałych, elektroinstalacji  i oświetlenia.

  © Copyright BLOCK a.s. 2013