Farmacja i biotechnologiaReferencje na farmację i biotechnologięArrow International CR
Farmacja i biotechnologia Dostawy jednostek technologicznych dla farmacji,ze szczególnym naciskiem na wysoką jakość rozwiązań. Nasze produkty gwarantują stabilność parametrów w najbardziej wymagających technologiach stosowanych w badaniach, produkcji, kontroli i dystrybucji farmaceutyków.

Arrow International CR

Žďár nad Sázavou, Republika Czeska

Pomieszczenia dla produkcji sprzętu medycznego.

Powierzchnia całkowita: 10 830 m2
Pomieszczenia czyste: cca 4620 m2 w klasie czystości 100 000.

BLOCK  miał udział w pracach projektowych (pomieszczenia czyste, włącznie z nawiązującymi profesjami)
Realizacja pomieszczen czystych, wentylacji, źródła i instalacje chłodu  o wydajności 2,1 MW, kotłowni o wydajności 2,8 MW  i kompresorowni.

  © Copyright BLOCK a.s. 2013