Służba zdrowiaReferencje służby zdrowiaKlinika oropedii dziecięcej G.I.Turnera
Służba zdrowia Sektorowi służby zdrowia BLOCK oferuje kompleksowe systemy zabudowy sal operacyjnych, centralnych sterylizatorni, oddziałów intensywnej opieki medycznej, gabinetów radiologicznych, laboratoriów mikrobiologicznych i przygotowania cytostatyków, a także innych

Klinika oropedii dziecięcej G.I.Turnera

Petrohrad, Rosja

Zabudowa sal operacyjnych w klinice oropedii dziecięcej w  Piotrogrodzie.

Opracowanie dokumentacji projektowej, dostawa materiałów do zabudowy sal operacyjnych,
prowadzenie nadzoru budowlanego.
 
 
  © Copyright BLOCK a.s. 2013