Farmacja i biotechnologiaReferencje na farmację i biotechnologięFERRING - LÉČIVA a.s.
Farmacja i biotechnologia Dostawy jednostek technologicznych dla farmacji,ze szczególnym naciskiem na wysoką jakość rozwiązań. Nasze produkty gwarantują stabilność parametrów w najbardziej wymagających technologiach stosowanych w badaniach, produkcji, kontroli i dystrybucji farmaceutyków.

FERRING - LÉČIVA a.s.

BLOCK jako generalny  projektant  i dostawca pomieszczeń produkcyjnych włącznie z wyposażeniem.

  © Copyright BLOCK a.s. 2013