Farmacja i biotechnologiaReferencje na farmację i biotechnologięPET Centrum
Farmacja i biotechnologia Dostawy jednostek technologicznych dla farmacji,ze szczególnym naciskiem na wysoką jakość rozwiązań. Nasze produkty gwarantują stabilność parametrów w najbardziej wymagających technologiach stosowanych w badaniach, produkcji, kontroli i dystrybucji farmaceutyków.

PET Centrum

 

Produkcja radiofarmaceutyków dla tomografii pozytronowej  emisyjnej oraz części klinicznej.
Generalny  dostawca  technologii  tj. Dokumentacja projektowa, realizacja,  rozruch urządzeń , eksploatacja próbna oraz  walidacja technologiiczystych pomieszczeń.
  © Copyright BLOCK a.s. 2013