Farmacja i biotechnologiaReferencje na farmację i biotechnologięLACHEMA a.s.
Farmacja i biotechnologia Dostawy jednostek technologicznych dla farmacji,ze szczególnym naciskiem na wysoką jakość rozwiązań. Nasze produkty gwarantują stabilność parametrów w najbardziej wymagających technologiach stosowanych w badaniach, produkcji, kontroli i dystrybucji farmaceutyków.

LACHEMA a.s.

Generalny projektant i generalny dostawca pomieszczeń roboczych włącznie z technologią.
Pawilon  cytostatyków.

  © Copyright BLOCK a.s. 2013