Farmacja i biotechnologia
Farmacja i biotechnologia Dostawy jednostek technologicznych dla farmacji,ze szczególnym naciskiem na wysoką jakość rozwiązań. Nasze produkty gwarantują stabilność parametrów w najbardziej wymagających technologiach stosowanych w badaniach, produkcji, kontroli i dystrybucji farmaceutyków.

Farmacja i biotechnologia

Firma BLOCK zapewnia dostawy jednostek technologicznych dla farmacji, kładąc szczególny nacisk na wysoką jakość rozwiązań. Nasze produkty gwarantują stabilność parametrów w najbardziej wymagających technologiach stosowanych w badaniach, produkcji, kontroli i dystrybucji farmaceutyków.

Przemysłowi farmaceutycznemu BLOCK oferuje technologie spełniające wysokie wymagania w zakresie jakości i bezpieczeństwa, z maksymalnym udziałem najnowocześniejszych metod, również w zakresie technologii izolatorów. W ramach realizacji projektów rozwiązujemy problemy zaopatrzenia w media i sieci dystrybucji energii, a także zarządzanie produktami i odpadami.

Dzięki długotrwałej działalności w obszarze farmacji mamy duże doświadczenie w zakresie:

 • Produkcji substancji
 • Produkcji PLF
 • Produkcji zastrzyków
 • Produkcji szczepionek
 • Produkcji emulsji, maści
 • Produkcji aerozoli
 • Produkcji środków techniki medycznej
 • Doświadczalne i kontrolne laboratoria
 • Magazyny farmaceutyczne
 • PET centra
 • Obiekty  medycyny doświadczalnej
 • Obiekty dla potrzeb weterynarii


W farmacji i biotechnologii występują wysoce specyficzne wymagania, które udaje nam się spełniać dzięki współpracy z technologami z firm partnerskich. BLOCK proponuje optymalne metody rozwiązań, najbardziej korzystnych ze względu na wymagania dotyczące produkcji, budowy, eksploatacji oraz najkorzystniejszych ekonomicznie. W trakcie realizacji każdego projektu kładziemy maksymalny nacisk na przestrzeganie konkretnych wymagań dotyczących parametrów produkcyjnych. Najnowsza wiedza techniczna umożliwia firmie BLOCK osiąganie znaczących oszczędności kosztów energii związanych z eksploatacją i utrzymaniem realizowanych obiektów.

W przypadku dostarczanych jednostek technologicznych kierujemy się filozofią GEP i gwarantujemy, że nasze obiekty spełniają wymagania GMP. 

 

  © Copyright BLOCK a.s. 2013