Farmacja i biotechnologiaReferencje na farmację i biotechnologięPRO.MED.CS Praha a.s.
Farmacja i biotechnologia Dostawy jednostek technologicznych dla farmacji,ze szczególnym naciskiem na wysoką jakość rozwiązań. Nasze produkty gwarantują stabilność parametrów w najbardziej wymagających technologiach stosowanych w badaniach, produkcji, kontroli i dystrybucji farmaceutyków.

PRO.MED.CS Praha a.s.

 

Remont i rekonstrukcja przestrzeni do przechowywania, rozwoju,  produkcji pilotażowej i pełnej
 
Czyste pomieszczenia dla produkcji farmaceutycznej.
  © Copyright BLOCK a.s. 2013