Farmacja i biotechnologiaReferencje na farmację i biotechnologięInterchem
Farmacja i biotechnologia Dostawy jednostek technologicznych dla farmacji,ze szczególnym naciskiem na wysoką jakość rozwiązań. Nasze produkty gwarantują stabilność parametrów w najbardziej wymagających technologiach stosowanych w badaniach, produkcji, kontroli i dystrybucji farmaceutyków.

Interchem

Trzykrotny wzrost możliwości produkcyjnych w porównaniu z dzisiejszymi

Opracowanie dokumentacji projektowej (projekt koncepcyjny,  projekt zasadniczy,  dokumentacja produkcyjna i stany rzeczywiste) w tym nadzoru autorskiego, dostawa materiału w tym urządzeń technologicznych, oddanie do eksploatacji, kompleksowe testy i regulacja systemów HVAC, przeprowadzenie prac montażowych i prac nadzorowanych, wykonanie IQ i OQ pomieszczeń czystych i urządzeń technologicznych

 

  © Copyright BLOCK a.s. 2013