Farmacja i biotechnologiaReferencje na farmację i biotechnologięWalmark a.s.
Farmacja i biotechnologia Dostawy jednostek technologicznych dla farmacji,ze szczególnym naciskiem na wysoką jakość rozwiązań. Nasze produkty gwarantują stabilność parametrów w najbardziej wymagających technologiach stosowanych w badaniach, produkcji, kontroli i dystrybucji farmaceutyków.

Walmark a.s.

Dostosowanie przestrzeni  produkcyjnych do  montażu suszarni fluidyzacyjnej i granulatoru.

Opracowanie dokumentacji projektowej (projekt wstępny, dokumentacja produkcyjna i stany aktualne),rozszerzenie zaplecza technologii,  výměna stávajícího zdroje technické páry za zdroj s vyšším výkonem, wymiana  istniejącego  źródła technicznej  pary na żródło z wyższą wydajnością,sprowadzenie, montaż i połączenie   technologii  granulatoru i suszarni fluidyzacyjnej, podłączenie technoligii  do  istniejących mediów czystych,  dostawa i montaż   żródła chłodzenia  dla  technologii, uwprowadzenie urządzeń do eksploatacji, kompleksowe testy i regulacje.

  © Copyright BLOCK a.s. 2013