Farmacja i biotechnologiaReferencje na farmację i biotechnologięMoskiewski zakład farmaceutyczny
Farmacja i biotechnologia Dostawy jednostek technologicznych dla farmacji,ze szczególnym naciskiem na wysoką jakość rozwiązań. Nasze produkty gwarantują stabilność parametrów w najbardziej wymagających technologiach stosowanych w badaniach, produkcji, kontroli i dystrybucji farmaceutyków.

Moskiewski zakład farmaceutyczny

Modernizacja  pomieszczeń wyrobów gotowych, leków w formie maści i czopków .

Czas realizacji: duben 2006 - únor 2007

Przygotowanie dokumentacji projektowej (dokumentacja wykonawcza i stan aktualny) włącznie z nadzorem, dostawa materiału  włączne z technologicznym wyposażeniem, oddanie do eksploatacji, kompleksowe testy i  regulacja systemu HVAC, przeprowadzenie prac montażowych z autoryzacją.

  © Copyright BLOCK a.s. 2013