Farmacja i biotechnologiaReferencje na farmację i biotechnologięImuna a.s.
Farmacja i biotechnologia Dostawy jednostek technologicznych dla farmacji,ze szczególnym naciskiem na wysoką jakość rozwiązań. Nasze produkty gwarantują stabilność parametrów w najbardziej wymagających technologiach stosowanych w badaniach, produkcji, kontroli i dystrybucji farmaceutyków.

Imuna a.s.

Rekonstrukcja pomieszczeń do produkcji  leków  o formie stałej

Termín realizacji: 03/2006 do 10/2006

Rozwiązania budowlane , elektroinstalacyjne , techniki medycznej, ogrzewania, EPS, przeniesienie i montaż technologii włącznie z podłączeniem i uruchomieniem , stacją uzdatniania wody, kompresorownią , źródło i sieć instalacyjna pary wodnej, wentylacja włącznie z chłodzeniem,  elektroinstalacja, MiR.

Zabudowa pomieszczeń czystych . IQ i OQ czystego pomieszczenia.

  © Copyright BLOCK a.s. 2013