Farmacja i biotechnologiaReferencje na farmację i biotechnologięBIOVETA a.s.
Farmacja i biotechnologia Dostawy jednostek technologicznych dla farmacji,ze szczególnym naciskiem na wysoką jakość rozwiązań. Nasze produkty gwarantują stabilność parametrów w najbardziej wymagających technologiach stosowanych w badaniach, produkcji, kontroli i dystrybucji farmaceutyków.

BIOVETA a.s.

Realizacje : 2001
Generalny  projektant i generalny  dostawca części budowlanej laboratoriów włącznie z wyposażeniem pomieszczenia

  © Copyright BLOCK a.s. 2013