Farmacja i biotechnologiaReferencje na farmację i biotechnologięLACHEMA a.s.
Farmacja i biotechnologia Dostawy jednostek technologicznych dla farmacji,ze szczególnym naciskiem na wysoką jakość rozwiązań. Nasze produkty gwarantują stabilność parametrów w najbardziej wymagających technologiach stosowanych w badaniach, produkcji, kontroli i dystrybucji farmaceutyków.

LACHEMA a.s.

Pawilon jakości , PLIVA-Lachema a.s.

Realizacja: 2000- 2001
Generalny projektant i generalny  dostawca  rekonstrukcji laboratoriów  wg GMP. 

  © Copyright BLOCK a.s. 2013