Farmacja i biotechnologiaReferencje na farmację i biotechnologięLACHEMA a.s.
Farmacja i biotechnologia Dostawy jednostek technologicznych dla farmacji,ze szczególnym naciskiem na wysoką jakość rozwiązań. Nasze produkty gwarantują stabilność parametrów w najbardziej wymagających technologiach stosowanych w badaniach, produkcji, kontroli i dystrybucji farmaceutyków.

LACHEMA a.s.

Dostawa magazynu wysyłkowego.

Realizacja: 07/2004-08/2004

Krótka  charakterystyka  wykonanych prac: dostawa prac projektowych , dostawa klimatyzacji , elektroinstalacji i techniki medycznej  włącznie z rozruchem urządzeń.

  © Copyright BLOCK a.s. 2013