Farmacja i biotechnologiaReferencje na farmację i biotechnologięFARMAK a.s.
Farmacja i biotechnologia Dostawy jednostek technologicznych dla farmacji,ze szczególnym naciskiem na wysoką jakość rozwiązań. Nasze produkty gwarantują stabilność parametrów w najbardziej wymagających technologiach stosowanych w badaniach, produkcji, kontroli i dystrybucji farmaceutyków.

FARMAK a.s.

Okres realizacji:  2002 - 2003

Zawartość realizacji: Generalny  projektant i generalny  dostawca budowy.

Prace budowlane - remonty i przebudowa jednostek produkcyjnych, dostawy maszyn i urządzeń  technologicznych, dostawa i montaż  wentylacji i wyposażenia śluz,   naprawa konstrukcji stalowych, techniki medycznej, kanalizacji chemicznej, elektroinstalacji  oraz mierzenie i regulacja MiR, przeniesienie mediów technologicznych, działania techniczne związane z realizacją projektu,  w  tym wykonywania badań gwarancyjnych.

Przygotowanie planu dla poszczególnych testów i kompleksowych  badań, łącznie z ich realizacją, opracowanie planu walidacji, przeprowadzenie IQ i OQ  i przygotowanie raportu końcowego walidacji.

  © Copyright BLOCK a.s. 2013