Usługi i dostawyOutsourcingowe slużby

Outsourcingowe slużby

W ramach udoskonalenia i optymalizacji procesów oferujemy  również  naszym klientom  outsourcingowe slużby (Kompleksowe zarządzanie budowami).

Obszary usług zarządzania budowami:

  • Hard services - zawiera szczególnie trudne  zarządzanie  techniczne budową i jej technologiami -wentylacja, klimatyzacja, instalacje sanitarne tj. instalacja wodna (wody zimnej, wody ciepłej, wody cyrkulacyjnej), instalacja kanalizacji (sanitarnej, deszczowej, technologicznej), osprzęt, CO(systémy ogrzewania, tj. instalacja grzewcza, ogrzewanie nadmuchowe,ogrzewanie elektryczne, panele grzewcze promieniujące)...
  • Soft services - zawiera obszar służb nietechnicznych (służby czyszczenia, administracji, ochrony, zarządzania projektem, utrzymania terenów zewnętrznych, ogrodnicze prace, przedsięwzięcia "DDD, dezynsekcja, dezynfekcja, deratyzacja)...

Nasza firma koncentruje się głównie na usługach technicznych (Hard services), jednakże, jest również w stanie zapewnić i inne służby (Soft services), oraz oferować klientom produkt, który zawiera jednocześnie dwa obszary, tj. "Kompleksowe zarządzanie budowami".

 

Krótki przegląd usług outsourcingowych BLOCK a.s. :

  • Regularne, profilaktyczne przeglądy wentylacji, klimatyzacji, technologii chłodzenia zgodnie z zawartą umową o służbach serwisowych
  • Przeglądy typu serwisowego  wg jednorazowych lub  długoterminowych   zamówień
  • Kompleksowe zarządzanie budowami.
  • Okresowe przeglądy serwisowe i naprawy  wyposażenia pomieszczeń czystych
  • Inspekcja klapek przeciwpożarowych, elektroinstalacji i ubytku  regulowanych materiałów

 

Facility Management

  © Copyright BLOCK a.s. 2013