Usługi i dostawySerwis

Serwis

Istotnym elementem oferowanych przez nas rozwiązań są usługi serwisowe związane z naprawami, inspekcjami i kontrolami obiektów produkcyjnych oraz sprzętu w sferze przemysłu farmaceutycznego, chemicznego elektrotechnicznego,służby zdrowia i innych   podobnych obszarach działalności..

Praca wykonywana jest przez doświadczonych techników i mechaników, którzy są regularnie szkoleni w przedsiębiorstwach partnerskich (np. Daikin, Gea, Flair).

W naszej działalności, możemy opierać się o  zplecze kadrowe działów firmy BLOCK a.s. - działy przygotowania technicznego, centrum walidacyjne - AMT i inne.

Zakres naszej działalności obejmuje nie tylko Republikę Czeską z siedzibą usług serwisowych  w Valašském Meziřící i Pradze, ale także w innych krajach Europy.

Krótki przegląd czynności konserwacyjnych i kontrolnych:

 • Gwarancyjny i pogwarancyjny serwis urządzeń wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chłodniczych  w najróżniejszych gałęziach przemysłu i skomplikowanych technologii.
 • Renowacja i naprawa sprężarek urządzeń chłodzących
 • Sprawdzenie stanu łożysk w urządzeniach obrotowych uwzględniając pracę  w regularnych lub nieregularnych odstępach czasu
 • Uruchomienie i testowanie urządzeń wentylacyjnych, w tym szkolenie  obsługi.
 • Kompletne prace montażowe urządzeń  klimatyzacyjnych i chłodniczych włącznie z uruchomieniem i szkoleniem obsługi. Podstawową zasadą tych czynności jest spełnienie wymagań, które są nakładane na te pomieszczenia produkcyjne i urządzenia technologiczne, jakie  były na końcu realizacji otestowane , sklasyfikowane  oraz  zwalidowane przy przekazywaniu.
 • Okresowe serwisy i naprawy części (podłogi, ścianki, sufity) i wyposażenia pomieszczeń czystych ( meble, drzwi, okna wewnętrzne)
 • Regularne, zapobiegawcze przeglądy serwisowe  w ustalonych okresach na podstawie umów serwisowych długoterminowych w dziedzinie  klimatyzacji, technologicznego chłodzenia i pomieszczenia czyste – outsourcingowe služby
 • Małe zamówienia typu serwisowego  wg jednorazowych lub  długoterminowych   zamówień
 • Rozłożenie toków cieplnych w sieci rurociągów.
 • Wyregulowanie wentylacyjnych zestawów
 • Kontrola systemów klimatyzacyjnych  na mocy ogłoszenia nr. 277/2007
 • Kompleksowe kontrole
 • Tworzenie i utrzymywanie układów sterowania oraz odpowiedzialnych stanowisk wizualizacyjnych  COP
 • Inspekcja klapek przeciwpożarowych
 • Inspekcja elektroinstalacji - wstępna i okresowa
 • Kontrola stanu łożysk tocznych  urządzeń , miernikiem diagnostycznym  z  zatwierdzeniem na dalszą eksploatację łożysk   w regularnych lub nieregularnych odstępach czasu
 • Kontrola urządzeń chłodniczych  pod względem ubytku  regulowanych materiałów (freon) i fluorowanych gazów cieplarnianych,  przeprowadzona przez specjalistów z  certyfikatem oraz zarejestrowana w książce kontroli technicznych urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych

Facility Management

  © Copyright BLOCK a.s. 2013