Usługi i dostawyProjekty

Projekty

Opracowujemy projekty  dla sfer:  FARMACJA I BIOTECHNOLOGIA, LABORATORIA , SŁUŻBA ZDROWIA  ORAZ  BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE.

Nasze projekty stwarzają wysoką jakość środowiska dla wysokiej jakości technologii w zakresie naszego zainteresowania.

Firma BLOCK oferuje opracowanie dokumentacji projektowej w następujących etapach

  • Objętościowe i rozwojowe  badania,
  • Analizy technologiczne, analizy wykonalności,
  • Dokumentację w zakresie planu zagospodarowania przestrzennego
  • Basic design
  • Dokumentację projektową dla celów zawiadomień związanych z budową oraz pozwoleniem  na budowę,
  • Opracowanie  dokumentacji  przetargowej
  • Sporządzanie pełnej dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy)
  • Konstrukcyjna  ewentualnie  warsztatowa  dokumentacja
  • Sporządzanie dokumentacji powykonawczej i atestacyjnej
  © Copyright BLOCK a.s. 2013