Usługi i dostawyKonsultacje, doradztwo i wsparcie techniczne.

Konsultacje, doradztwo i wsparcie techniczne.

Firma BLOCK oferuje usługi konsultacyjne w sferze GMP i QA; ekspertyzy, kontrole energetyczne koncepcje, kontrole środowiska naturalnego; techniczne wsparcie inwestora  przy wyborze  technologicznego wyposażenia  dla przemysłu farmaceutycznego, chemicznego i elektrotechnicznego. Nadzór budowlany,

 • Usługi konsultacyjne w przygotowaniu projektu budowlanego skomplikowanych całości technologicznych
  • Analiza wykonalności– Feasibility Study
  • Badania dotyczące oceny pod  względem architektonicznym, technicznym i technologicznym,
 • Usługi konsultacyjne w sferze GMP (właściwa praktyka produkcyjna) i QA (zapewnienie jakości)
  • Wdrożenie systemu SVP i zapewnienia jakości
  • Dokumentacja
  • Ocena projektu ze strony SVP (DQ, EDR)
 • Profesjonalna expertyza w sferze GMP
 • Kontrole zewnętrzne
  • GMP – CzR, EU, USA
  • FDA
  • Systemy jakości
 • Kontrole energetyczne koncepcje, kontrole środowiska naturalnego
 • Techniczne wsparcie inwestora  przy wyborze  technologicznego wyposażenia  dla przemysłu farmaceutycznego, chemicznego i elektrotechnicznego.
 • Nadzór budowlany,

 

  © Copyright BLOCK a.s. 2013