Służba zdrowia
Służba zdrowia Sektorowi służby zdrowia BLOCK oferuje kompleksowe systemy zabudowy sal operacyjnych, centralnych sterylizatorni, oddziałów intensywnej opieki medycznej, gabinetów radiologicznych, laboratoriów mikrobiologicznych i przygotowania cytostatyków, a także innych

Służba zdrowia

Sektorowi usług medycznych BLOCK oferuje kompleksowe systemy zabudowy sal operacyjnych, centralnych sterylizatorni, oddziałów intensywnej opieki medycznej, gabinetów radiologicznych, laboratoriów mikrobiologicznych i przygotowania cytostatyków, a także innych specjalistycznych obiektów medycznych, w przypadku realizacji których nasze wieloletnie doświadczenie może zostać wykorzystane w projektowaniu, wdrażaniu i serwisowaniu tzw. pomieszczeń czystych. Obiekty medyczne dostarczane przez naszą firmę posiadają możliwość modyfikowania i elastycznego kształtowania przestrzeni, dzięki czemu umożliwiają wprowadzanie zaawansowanych technologii i adaptowanie obiektów do najnowocześniejszych trendów stosowanych w medycynie.

Firma BLOCK opracowała dwa kompletne systemy zabudowy obiektów medycznych: BLOCK Surgical i BLOCK Formedical.

  © Copyright BLOCK a.s. 2013