Farmacja i biotechnologiaReferencje na farmację i biotechnologięAVČR Instytut fizyki jądrowej
Farmacja i biotechnologia Dostawy jednostek technologicznych dla farmacji,ze szczególnym naciskiem na wysoką jakość rozwiązań. Nasze produkty gwarantują stabilność parametrów w najbardziej wymagających technologiach stosowanych w badaniach, produkcji, kontroli i dystrybucji farmaceutyków.

AVČR Instytut fizyki jądrowej

AVČR Instytut fizyki jądrowej Praha-Řež
Produkcja  radiofarmaceutyków 1.,2. i 3.etap
1996 - 2000
Produkcja radiofarmaceutyków  bez produkcyjnej  technologii.

  © Copyright BLOCK a.s. 2013