Farmacja i biotechnologiaReferencje na farmację i biotechnologię
Farmacja i biotechnologia Dostawy jednostek technologicznych dla farmacji,ze szczególnym naciskiem na wysoką jakość rozwiązań. Nasze produkty gwarantują stabilność parametrów w najbardziej wymagających technologiach stosowanych w badaniach, produkcji, kontroli i dystrybucji farmaceutyków.

Referencje na farmację i biotechnologię

Referencje wybranych projektów BLOCK a.s. w obszarze farmacji i biotechnologii.

  © Copyright BLOCK a.s. 2013