O firmieCertyfikaty

Certyfikaty

ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007

Firma BLOCK a.s. jest posiadaczem certyfikatu zarządzania jakością produkcji i służb ISO 9001 (od roku 1997) i jest zdolna trwale zapewniać slużby i produkty zgodnie z obowiązującymi przepisami i oczekiwaniami klienta

Od roku 2007 został schwalony przez  spółkę  Lloyd’s Register Quality Assurance certyfikat wg poniższych standardów systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001, który obejmuje projektowanie, inżynierię, dostawy  i zarządzenie realizacją budowli przemysłowych , wraz z technologiami i uruchomieniem dla produkcji ogólnej, elektrotechnicznej, chemicznej, żywnościowej i farmaceutycznej z walidacją i serwisem. Opracowania urządzeń urbanistycznych i projektów architektonicznych  budowli wraz z inżynierią budynków użyteczności publicznej. Nasze produkty są certyfikowane i w pełni odpowiadają standardom Unii Europejskiej
 

Od roku 2011 jesteśmy posiadaczem  certyfikatu systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Norma OHSAS 18001 określa wymagania dla systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Ten system zarządzania pozwala na kontrolę zagrożeń dla bezpieczeństwa i ochrony  zdrowia przy pracy, poprawy bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie i stworzenie bezpiecznego środowiska dla  pracowników oraz dostawców. Wdrażanie i certyfikacja wg normy  OHSAS 18001 poprawia wizerunek firmy  na rynku pracy a  w szczególności  system umożliwi dotrzymywanie zgodności z obowiązującymi wymogami prawnymi w zakresie BHP.

Współcześnie obowiązująca norma OHSAS 18001:2007 (w Czeskiej Republice wydana jako ČSN OHSAS 18001:2008) zastąpiła wcześniejszą wersję OHSAS 18001 z roku 1999.Mimo, że istnieją inne systemy, norma  OHSAS 18001 jest obecnie standardem dla systemu  zarządzania bezpieczeństwem pracy.

  ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007

Bezpieczny zakład

Od roku 2004 jesteśmy posiadaczem certifikatu BEZPIECZNY ZAKŁAD , który  wykazuje funkcjonalność, przejrzystość, wydajny i opłacalny model zarządzania bezpieczeństwem naszej firmy spełniającej wymagania dyrektyw Unii Europejskiej. Program „Bezpieczny zakład“ ogłasza Ministerstvo pracy i spraw socjalnych CzR i Państwowy urząd  inspekcji pracy CzR.

Program Bezpieczny zakład oparty jest na zasadzie, że zdrowe miejsce pracy jest integralną częścią zarządzania jakością prosperującej firmy. Spełniając wymagania programu przyczynia się nie tylko do zwiększenia poziomu zapobiegania ryzyka zawodowego, ale także zwiększa kulturę bezpieczeństwa pracy. Działania bez zarzutu zwiększają wydajność pracy.
  Bezpieczny zakład

Zaświadczenie o autoryzacji - Dział analiz, pomiarów i kontroli (Dział AMT)

Dział analiz, pomiarów i kontroli (Dział AMT) firmy  BLOCK uzyskał jako autoryzowane laboratorium  w sferze ochrony zdrowia publicznego na podstawie przeprowadzonej profesjonalnej i QMS kontroli poszerzenia ZAŚWIADCZENIA O AUTORYZACJI zgodnie z Ustawą nr 258/2000 Coll. (Ustawa o ochronie zdrowia publicznego). Jesteśmy posiadaczem tego zaświadczenia  od roku 2009.

Certyfikat wydany przez Państwowy Instytut  Zdrowia w Pradze 10, upoważniony przez Ministerstwo Zdrowia w celu realizacji zezwolenia. Dział AMT jest  laboratorium, zdolnym do wykonywania czynności wchodzących w zakres   dalszych podanych autoryzowanych zestawów :

  • B3 - Pomiar pyłu włóknistego i klas czystości środowiska wewnętrznego budynków
  • B4 - Wykrywanie i pomiar parametrów mikroklimatu w środowisku wewnętrznym budynków
  • H5 - Wykrywanie i pomiar parametrów mikroklimatu w środowisku pracy
Nr.  zaświadczenia  o autoryzacji  A0070100116, ważność do 4.2.2021.
  Zaświadczenie o autoryzacji - Dział analiz, pomiarów i kontroli (Dział AMT)

 

  © Copyright BLOCK a.s. 2013