O firmieWizja, polityka firmy

Wizja, polityka firmy

Wizja organizacji

„Perfect results need perfect conditions“

PERFEKCYJNE  REZULTATY WYMAGAJĄ  PERFEKCYJNYCH WARUNKÓW

Celem firmy BLOCK jest zapewnienie  perfekcyjnych warunków pracy dla swoich pracowników
a tym samym przeniesienie tego trendu na przyszłych odbiorców.

Misja organizacji

„Creating conditions“

„Stwarzamy możliwości“

  • Stwarzamy HIGH środowisko dla HIGH technologii
  • Stwarzamy środowisko które łączy wymagania technologii i  personelu (win-win)
  • Stwarzamy środowisko precyzyjne, współczesne, bezpieczne i ekologiczne
  • Stwarzamy wysokiej jakości warunki pracy naszym pracownikom

Ogólne cele strategiczne

Naszym celem jest umieszczenie sie w czołówce firm Europy Środkowej dodających budowy które wymagają najnowszych technologii z ukierunkowaniem na przemysł farmaceutyczny, chemiczny, elektrotechniczny i spożywczy oraz  ośrodki służby zdrowia, laboratoria, wysokiej jakości  systemy techniki cieplnej, klimatyzacji i inne .....

Wizja firmy to -  wypełnić wysoką profesjonalnością i jakością nasze usługi, w optymalnych kosztach, terminach zadowalających naszych odbiorców, przy minimalnym wpływie na środowisko i zachowaniu  podstawowych  wymogów  dotyczących BOZP i PO.

Polityka jakości

Podstawowym celem  jest  zadowolenie naszego odbiorcy, dla  którego firma BLOCK a.s. jest  długoterminowym i poważnym partnerem w działalności inwestycyjnej oraz zapewnienie bezawaryjnej pracy dostarczanych urządzeń.

Kładziemy nacisk na proces ciągłego doskonalenia zawodowego swoich pracowników  tak, aby byli wśród najlepszych specjalistów w swojej dziedzinie a przy tym dumni z faktu że mogą być pracownikami firmy BLOCK a.s. Stwarzamy tym pracownikom właściwe warunki pracy i  socjalne zabezpieczenie

Ciągle doskonalimy efektywność naszych procesów

Szczególnością dostarczanych  usług jest europejski poziom jakości.

Główne filary naszej działalności to:

  • dostawy częściowe i  całościowe  inwestycji,  sprzedaż własnych produktów i służby w  dziedzinie badan i rozwoju oraz innowacji naszego asortymentu  FORCLEAN, FORLAB i FORMEDICAL;
  • Ciągle doskonalimy efektywność naszych procesów
  • Wspieramy rozwój regionu;
  • Szczególnością dostarczanych  usług jest europejski poziom jakości.

Polityka ochrony środowiska naturalnego

Przestrzegamy wszystkich obowiązujących przepisów ustawodawstwa, tj. ustaw, rozporządzeń i przepisów związanych z ochroną środowiska. Stosujemy te wymagania do wszystkich działań związanych z pracą firmy.

Utrzymujemy i doskonalimy procesy  związane z ochroną środowiska naturalnego.

Działaniami zapobiegawczymi  minimalizujemy  możliwości zanieczyszczenia środowiska naturalnego.

Utrzymywanie oraz aktualizacja wypracowanych planów sytuacji awaryjnych.

Informowanie opinii publicznej i pracowników na temat programów i celów osiągniętych w dziedzinie ochrony środowiska - za pośrednictwem stron internetowych.

Polityka bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy pracy

Przestrzegamy wszystkich obowiązujących przepisów ustawodawstwa, tj. ustaw, rozporządzeń i przepisów związanych z ochroną środowiska. Stosujemy te wymagania do wszystkich działań związanych z pracą firmy.

Ciągłe doskonalenie procesów związanych z BHP.

Przekonujemy pracowników do  dotrzymywania , stosowania i egzekwowania  zobowiązań  określonych w tej polityce.

  © Copyright BLOCK a.s. 2013