O firmieHistoria firmy

Historia firmy

Spółka akcyjna BLOCK została założona w roku  1991 czeskimi  fyzycznymi  osobami. Od swego powstania jest ukierunkowana  na kompleksowe dostawy budów technologicznych  z wymaganiami na czystość pomieszczeń produkcyjnych,dostawy mediów, urządzeń grzewczych i klimatyzacji  .....

Od swojego założenia  firma intensywnie się rozwija. W roku 1993 pracowało w różnych ośrodkach projektowania  , inżynierii, wentylacji i klimatyzacji oraz dostaw  technologii 32 specjalistów. Obecnie  spółka BLOCK zatrudnia około 200 pracowników, czym się umieszcza między średnio - wielkie firmy na terenie Czeskiej Republiki.

W celu zabezpieczenia wysokiej jakości służb  stopniowo powstało stowarzyszenie  BLOCK GROUP, które dzisiaj liczy 2 produkcyjne i 5 organizacyjnych spółek córek. W roku 1993 była zalożona pierwsza firma córka  BS Vsetín zaangażowana w produkcji mebli do czystych pomieszczeń, kancelarii i laboratoriów. W roku 1996 była zalożona pierwsza firma córka za granicą  BLOCK GEO z siedzibą w stolicy Gruzii Tbilisi. W ramach stowarzyszenia BLOCK GROUP zapewnieniamy produkcję naszych komponentów i systemów, oraz oferujemy kompleksowe dostawy i slużby we wszystkich sferach naszej działalności.

Dla realizacji trudnych projektów i technologii opracowaliśmy, produkujemy i dostarczamy własne komponenty i systemy. Ich produkcję sami realizujemy, w ramach stowarzyszenia BLOCK GROUP.

Ważnym momentem w życiu naszej spółki było uzyskanie w roku 1997  certyfikatu jakości  ISO 9001 od firmy Lloyds Register, następnie tytuł  Bezpieczna firma (2004) a w roku 2007 potwierdzenie certyfikatu według standardu systemu zarządzania środowiskiem ISO 14001 (Lloyd’s Register Quality Assurance).
W roku 2002 firma zyskała Certyfikat o ujawnianiu informacji poufnych, wydany Krajowym Urzędem Bezpieczeństwa Czeskiej Republiki. Natomiast w roku 2009 Certyfikat o autoryzacji Dział analiz , pomiarów i badań a w roku 2011 Certyfikat o integrowanym systemie zarządzania BOZP OHSAS 18001:2007

Ze względu na maksymalizację efektywności działalności firmy Zarząd  Spółki postanowił zmienić strukturę organizacyjną firmy. Zmiana ta została wprowadzona z dniem 1 marca 2009 roku.

W chwili obecnej nasza firma rozwija swoją działalność i jest obecna w wielu krajach za pośrednictwem  firm córek i innych współpracujących firm.

  © Copyright BLOCK a.s. 2013