Farmacja i biotechnologiaReferencje na farmację i biotechnologięIMUNA PHARM, a.s.
Farmacja i biotechnologia Dostawy jednostek technologicznych dla farmacji,ze szczególnym naciskiem na wysoką jakość rozwiązań. Nasze produkty gwarantują stabilność parametrów w najbardziej wymagających technologiach stosowanych w badaniach, produkcji, kontroli i dystrybucji farmaceutyków.

IMUNA PHARM, a.s.

  © Copyright BLOCK a.s. 2013