Farmacja i biotechnologiaSystem Forclean
Farmacja i biotechnologia Dostawy jednostek technologicznych dla farmacji,ze szczególnym naciskiem na wysoką jakość rozwiązań. Nasze produkty gwarantują stabilność parametrów w najbardziej wymagających technologiach stosowanych w badaniach, produkcji, kontroli i dystrybucji farmaceutyków.

System Forclean

Forclean.png

Scalony system umożliwiający kompleksową budowę obiektów charakteryzujących się

wysokimi wymaganiami dotyczącymi czystości środowiska roboczego (pomieszczenia czyste)

BLOCK Forclean przedstawia samonośny system wielowarstwowy ścianek stawianych w podziale pionowym. Do budowy pomieszczeń system stosuje poszczególne  komponenty BLOCK, dzięki którym można zestawić dowolne pomieszczenie o najwyższej jakości.

System BLOCK Forclean dostosuje się do  konkretnych możliwości pomieszczenia co oferuje klientowii  dużą elastyczność w wytworzeniu idealnego środowiska pracy.

System BLOCK Forclean może być stosowany w farmacji i biotechnologii, w przemyśle  chemicznym , elektrotechnicznym, spożywczym, samochodowym jak również tam, gdzie jest nacisk  na utrzymanie specyficznych żądań na parametry produkcyjne (pomieszczenia czyste).

FORCLEAN_RENDER_HIRES_PRUHLEDNE_POZADI.jpg

Komponenty stosowane w systemie BLOCK Forclean

W celu realizacji pomieszczeń o wysokich wymaganiach  utrzymania czystość środowiska pracy,  opracowaliśmy, produkujemy i dostarczamy własne komponenty Forclean. Komponenty te wyrabiamy na podstawie długoletnich doświadczeń a które zapewniają maksymalną niezawodność. 

Podłogi

 

Katalog komponentów BLOCK Forclean

  © Copyright BLOCK a.s. 2013