Sfery działaniaBudownictwo przemysłowe
Budownictwo przemysłowe Przemysł elektrotechniczny, spożywczy, motoryzacyjny i maszynowy. Badania kosmiczne

Budownictwo przemysłowe

PRZEMYSŁ ELEKTROTECHNICZNY

PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY

PRZEMYSŁ MOTORYZACYJNY I MASZYNOWY

BADANIA KOSMICZNE

 

PRZEMYSŁ ELEKTROTECHNICZNY

Nasza oferta w tym zakresie wiąże się z wysoce specjalistycznymi wymaganiami, które udaje nam się spełnić dzięki współpracy z technologami z partnerskich przedsiębiorstw. BLOCK stosuje metody tworzenia rozwiązań optymalnych, najbardziej korzystnych pod względem wymagań dotyczących produkcji, budowy, eksploatacji oraz ekonomiki użytkowania. Wykonując każdy z projektów kładziemy maksymalny nacisk na przestrzeganie konkretnych wymagań dotyczących parametrów produkcyjnych. Najnowsza wiedza techniczna umożliwia też naszej firmie w trakcie swoich realizacji osiąganie znaczących oszczędności kosztów energii, związanych z eksploatacją i utrzymaniem obiektów. Skutecznie potrafimy przedstawiać argumenty, które przekonują do naszych rozwiązań instytucje i audytorów zarówno w Czechach, jak i za granicą.

PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY

Produkcja żywności oraz nadzorujące laboratoria kontrolne, stawiają wysokie wymagania dotyczące higieny, funkcjonalności oraz bezpieczeństwa użytkowania, zgodnie z wymogami UE. W/w wymagania wraz z towarzyszącymi technologiami, są spełniane w ramach współpracy zespołów tworzących optymalne i najbardziej korzystne rozwiązania. Wysoki nacisk kładziemy również na spełnianie specyficznych wymagań dotyczących parametrów produkcyjnych.

 

PRZEMYSŁ MOTORYZACYJNY I MASZYNOWY

Przemysł motoryzacyjny obejmuje szeroką gamę produktów stawiających zróżnicowane wymagania dotyczące środowiska produkcyjnego, np. w produkcji wyrobów metalowych i pirotechnicznych, technologii oświetleniowej, techniki chłodzenia i klimatyzacji.

W tej dziedzinie BLOCK oferuje systemy wentylacji, klimatyzacji i chłodzenia. Koncentrujemy się przede wszystkim na realizacji obiektów, w przypadku których, wymaga się spełniania surowych wymagań dotyczących mikroklimatu oraz czystości środowiska np. specjalistyczne stanowiska montażowe lub pomieszczenia czyste do lakierowania reflektorów, itp. BLOCK oferuje dostawy począwszy od koncepcji, poprzez kompletny projekt, aż do realizacji „pod klucz”.

 

  © Copyright BLOCK a.s. 2013