Sfery działaniaTechnologia izolatorówSłużby
Technologia izolatorów Elastyczne, modułowe rozwiązania z zakresu technologii izolatorów

Służby

"Naszą ideou jest przede wszystkim zadowolenie klienta. W tym kierunku zmierzają wszystkie nasze czynności i procesy produkcyjne, które podlegają kontroli jakości. Nieustale podwyższamy jakość naszej pracy  oferując naszym klientom slużby od opracowania projektu wstępnego aż po realizację inwestycji oraz  zagwarantowanie 24 godzinnego serwisu na bezawaryjną pracę   dostarczanych przez nas  urządzeń technologicznych."

W ramach kompleksowej dostawy bloku operacyjnego oferujemy czynności i służby:

Konsultacje

Usługi doradcze oraz techniczne wsparcie inwestora

Projekty i produkcja

FAT, SAT

Rozruch

Szkolenie personelu

Walidację i autoryzowane pomiary  IQ, OQ, PQ

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

 

  © Copyright BLOCK a.s. 2013