Sfery działaniaTechnologia izolatorówUrządzenia pomocnicze
Technologia izolatorów Elastyczne, modułowe rozwiązania z zakresu technologii izolatorów

Urządzenia pomocnicze

Wytwornica pary nadtlenku wodoru PURITER

Wytwornica PURITER jest przeznaczona do wyrobienia pary nadtlenku wodoru. Pary te przy dostatecznej koncentracji w przestrzeni zamkniętej (boxy lub pomieszczenia) posiadają właściwości dekontaminacyjne i sterylizujące  powierzchni wewnętrzych pomieszczenia.

Urządzenie to posiada wyłącznik główny, dotykową klawiaturę z wybranym  programem  i parametrami, sygnalizację pracy i usterek, drukarkę na druk informacji o przebiegu  procesu, jest zdolne archiwować informacje wcześniejszych produkcyjnych cykli.

Wymiary zewnętrzne (gł. /szer. / wys):  430 / 800 / 1200 mm                                                                           PURITER BLOCK-parametry techniczne, opis

puriter.jpg puriter_01.jpg puriter_04.jpg

Urządzenie dekontaminacyjne parowe

       

Odpadowy kontener

       

Tester do kontroli szczelności rękawic

tester pro kontrolu těsnosti rukavic tester pro kontrolu těsnosti rukavic tester_kontrola-těsnosti_03.jpg tester_kontrola-těsnosti_02.jpg

 

  © Copyright BLOCK a.s. 2013