Sfery działaniaSłużba zdrowiaReferencje służby zdrowiaFakultní nemocnice Ostrava
Służba zdrowia Sektorowi służby zdrowia BLOCK oferuje kompleksowe systemy zabudowy sal operacyjnych, centralnych sterylizatorni, oddziałów intensywnej opieki medycznej, gabinetów radiologicznych, laboratoriów mikrobiologicznych i przygotowania cytostatyków, a także innych

Fakultní nemocnice Ostrava

Fakultní nemocnice Ostrava
Česká republika
2013

  © Copyright BLOCK a.s. 2013