Farmacja i biotechnologiaReferencje na farmację i biotechnologięCTPark Hranice - SMITHS MEDICAL
Farmacja i biotechnologia Dostawy jednostek technologicznych dla farmacji,ze szczególnym naciskiem na wysoką jakość rozwiązań. Nasze produkty gwarantują stabilność parametrów w najbardziej wymagających technologiach stosowanych w badaniach, produkcji, kontroli i dystrybucji farmaceutyków.

CTPark Hranice - SMITHS MEDICAL

CTPark Hranice - SMITHS MEDICAL
Republika Czeska
2013

  © Copyright BLOCK a.s. 2013