Służba zdrowiaReferencje służby zdrowiaMěstská nemocnice Ostrava
Służba zdrowia Sektorowi służby zdrowia BLOCK oferuje kompleksowe systemy zabudowy sal operacyjnych, centralnych sterylizatorni, oddziałów intensywnej opieki medycznej, gabinetów radiologicznych, laboratoriów mikrobiologicznych i przygotowania cytostatyków, a także innych

Městská nemocnice Ostrava

Rekonstrukce centrální sterilizace a hemodialýzy
- dodávka nerezového vybavení a jiného nábytku

 

  © Copyright BLOCK a.s. 2013