Służba zdrowiaReferencje służby zdrowia FNsP F.D. Roosevelta
Służba zdrowia Sektorowi służby zdrowia BLOCK oferuje kompleksowe systemy zabudowy sal operacyjnych, centralnych sterylizatorni, oddziałów intensywnej opieki medycznej, gabinetów radiologicznych, laboratoriów mikrobiologicznych i przygotowania cytostatyków, a także innych

FNsP F.D. Roosevelta

Vestavba 8 operačních sálů

Bánská Bystrica, Slovensko

  © Copyright BLOCK a.s. 2013