Farmacja i biotechnologiaReferencje na farmację i biotechnologięWydział chemii VÚT
Farmacja i biotechnologia Dostawy jednostek technologicznych dla farmacji,ze szczególnym naciskiem na wysoką jakość rozwiązań. Nasze produkty gwarantują stabilność parametrów w najbardziej wymagających technologiach stosowanych w badaniach, produkcji, kontroli i dystrybucji farmaceutyków.

Wydział chemii VÚT

  © Copyright BLOCK a.s. 2013