Projekty EU

Projekty EU

Firma BLOCK a.s. realizuje projekty w ramach programu operacyjnego'' Kapitał ludzki i zatrudnienia''.
z ogłoszenia  nr. 35 – Wnioskowanie GP 1.1  – Szkolenie jest szansą

Nazwa projektu

Wzmocnienie konkurencyjności i umiejętności zawodowych
pracowników BLOCK w czasach kryzysu gospodarczego

Nr ewidencyjny: CZ.1.04/1.1.02/35.00297

Wartość: 5 255 797,60 Kč

Okres realizacji projektu: 15. styczeń 2010 do 15. styczeń 2012

vlajky.jpg

Opis projektu

Na podstawie firmowego ogólnego  planu szkolenia zaangażowano  76 osób. Ze względu na różnorodność stanowisk pracy i z tym związanych oczekiwań szkoleniowych uczestnicy są rozdzieleni do trzech grup: Top management, Średni management i pozostali pracownicy.

Dla grupy docelowej jest przygotowane kompleksowe i  ogólne szkolenie  o manažerskich, handlowych i komunikatywnych zdolnościach. Szkolenie jest  realizowane 3 szkoleniowymi  programami, które będą  przygotowane dla poszczególnych grup na miarę, następnie będą realizowane kursy  IT i języków obcych.

Cele projektu

Głównym celem projektu jest podwyższenie zdolności adaptacyjnych pracowników i konkurencyjności BLOCK  a.s. podwyższanie specjalistycznych teoretycznych i praktycznych umiejętności zatrudnionych oraz umożliwienie ich dalszego dokształcania .

Realizacja

Wszelkie prjektowanie jest realizowane zgodnie z ustalonym  harmonogramem, który w trakcie realizacji  będzie na bieżąco aktualizowany . Za całość przygotowania projektu i jego nienaruszony przebieg odpowiada grupa organizacyjna. Szkolenie jest organizowane poprzez zespół szkoleniowy  wybrany w przetargu.

 

 logo.jpg

Projekt ten jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Zatrudnienia oraz budżetu państwa.

 

  © Copyright BLOCK a.s. 2013