Sfery działaniaBudownictwo przemysłoweReferencje budownictwa przemysłowegoINA
Budownictwo przemysłowe Przemysł elektrotechniczny, spożywczy, motoryzacyjny i maszynowy. Badania kosmiczne

INA

Nova hala INA Skalica

prace projektowe i kompletna dostawa wentylacji, MiR i elektroinstalacja dla wentylacji i do zabudowy zakładu produkcyjnego, dostawa wentylacji do wietrzenia pomieszczenia na fosfaty


 

  © Copyright BLOCK a.s. 2013