Farmacja i biotechnologiaReferencje na farmację i biotechnologięStała postać dawkowania
Farmacja i biotechnologia Dostawy jednostek technologicznych dla farmacji,ze szczególnym naciskiem na wysoką jakość rozwiązań. Nasze produkty gwarantują stabilność parametrów w najbardziej wymagających technologiach stosowanych w badaniach, produkcji, kontroli i dystrybucji farmaceutyków.

Stała postać dawkowania

rok 2004 – 2006

Kompletna dostawa materiałów do budowy objektu produkcyjnego stałych postaci dawkowania, dostawa  technologii produkcyjnej i  źródeł  wody oczyszczonej, prace projektowe,  inżynieryjne i montażowe.

  © Copyright BLOCK a.s. 2013