Farmacja i biotechnologiaReferencje na farmację i biotechnologięZENTIVA a.s.
Farmacja i biotechnologia Dostawy jednostek technologicznych dla farmacji,ze szczególnym naciskiem na wysoką jakość rozwiązań. Nasze produkty gwarantują stabilność parametrów w najbardziej wymagających technologiach stosowanych w badaniach, produkcji, kontroli i dystrybucji farmaceutyków.

ZENTIVA a.s.

Stosowanie:Synteza API
Dygestorium wejściowe; izolator-przelotnia 1, komora robocza 1, komora robocza 2, przelotnia 2.
Oddzielny odciąg powietrza z izolatora  w tym montaż  poszczególnych elementów dostawy, kompletowanie i instalowanie oraz przyłącza na media, uruchomienie i przeszkolenie operatorów.

czas realizacji: kwiecień – wrzesień 2009

  © Copyright BLOCK a.s. 2013