Farmacja i biotechnologiaReferencje na farmację i biotechnologięSEVAPHARMA a.s.
Farmacja i biotechnologia Dostawy jednostek technologicznych dla farmacji,ze szczególnym naciskiem na wysoką jakość rozwiązań. Nasze produkty gwarantują stabilność parametrów w najbardziej wymagających technologiach stosowanych w badaniach, produkcji, kontroli i dystrybucji farmaceutyków.

SEVAPHARMA a.s.

Naprawa i modyfikacja  farmaceutycznych procesów produkcyjnych według GMP

Termin realizacji : rok 2000-2001

  © Copyright BLOCK a.s. 2013