Służba zdrowiaReferencje służby zdrowiaSzpital Uniwersytecki Bulovka
Służba zdrowia Sektorowi służby zdrowia BLOCK oferuje kompleksowe systemy zabudowy sal operacyjnych, centralnych sterylizatorni, oddziałów intensywnej opieki medycznej, gabinetów radiologicznych, laboratoriów mikrobiologicznych i przygotowania cytostatyków, a także innych

Szpital Uniwersytecki Bulovka

Praha, Republika Czeska

Rekonstrukcja środkowej części pawilonu nr.7 infekcje, sala operacyjna - system BLOCK surgical

Dostawa włącznie z dokumentacją warsztatową  zabudowy sali operacyjnej w klinice infekcyjnej . Dostawa składa się ze ścianek panelowych, llekki metalowy sufit podwieszony  włącznie z oświetleniem, wyposażenie technologiczne sali operacyjnej, systemy drzwiowe, strop laminarny do sali operacyjnej  włącznie z elementami wentylacji.

  © Copyright BLOCK a.s. 2013