Farmacja i biotechnologiaReferencje na farmację i biotechnologięNarodowe centrum tkanek a.s.
Farmacja i biotechnologia Dostawy jednostek technologicznych dla farmacji,ze szczególnym naciskiem na wysoką jakość rozwiązań. Nasze produkty gwarantują stabilność parametrów w najbardziej wymagających technologiach stosowanych w badaniach, produkcji, kontroli i dystrybucji farmaceutyków.

Narodowe centrum tkanek a.s.

Rekonstrukcja Narodowego centrum tkanek  ( I-NTC), VCB, NEXT-M“- Brno Bohunice,
Republika Czeska
2009 – 2011

Hi-tech produkcyjnego, rozwojowego i  badawczego  miejsca pracy  ukierunkowanego na produkty współczesnej  terapi, tkankowe  i komurkowe  transplantaty,  nanotechnologie w tym technologie produkcji do przetwarzania tkanek i komórek  zgodnie z prawem nr.296/2008 Sb.i sformułowaniem odpowiednich przepisów. Budynek składa się z trzech powiązanych ze sobą projektów:
-Projekt NEXT-M ( New Emernging Cell Therapies for the Market)
-Projekt I-NTC, Innowacja Narodowego Centrum Tkanek
-Projekt VCB, Centrum Badań bioimplantologii

  © Copyright BLOCK a.s. 2013